Εργασίες διαγράμμισης, πραγματοποίησε, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στην  Κοινοτική οδό 5 και συγκεκριμένα από τη  διασταύρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού έως την είσοδο της  ΤΚ Καταχά , στο πλαίσιο εργολαβίας, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου του νομού, αρμοδιότητάς της.

 
Οι παρεμβάσεις, εντάσσονται στο έργο, «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2019-2020».
 
Η παρούσα οικονομοσυμβατική μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€ (με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α 24%), χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ, Δημήτρης Ρουκάς, μετέβη στη σημείο των εργασιών για αυτοψία και διαπίστωσε την αρτιότητα των τεχνικών παρεμβάσεων για ένα ασφαλές οδικό δίκτυο.