Τεχνικές παρεμβάσεις καθαρισμού, κοπής χόρτων και αντικατάστασης φθαρμένων πινακίδων, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της, υλοποίησε  η  Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στην 1η επαρχιακή οδό Κατερίνης-Παραλίας, στο πλαίσιο εργολαβίας, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Οι παρεμβάσεις, εντάσσονται στο έργο, «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2019-2020», που προβλέπει μεταξύ άλλων, τη συντήρηση-αντικατάσταση  των κιγκλιδωμάτων των υφιστάμενων γεφυρών-τεχνικών, τη συντήρηση και  αποκατάσταση  στηθαίων κ.ά..

Η παρούσα οικονομοσυμβατική μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€ (με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α 24%), χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020.