Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων παραλιακών οικισμών του δήμου Πύδνας-Κολινδρού μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

—————————————————

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποφάσισε την ένταξη του δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο Ε.Π. “Αλιεία και θάλασσα 2014-2020”, εγκρίνοντας τη μελέτη που υπέβαλε και αφορά αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων παραλιακών οικισμών του δήμου, συνολικού ποσού 540.000 €.

     Σύμφωνα με τη μελέτη του δήμου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα εξής:

     α. Στην Κοινότητα Μακρυγιάλου

          i. Ανάπλαση της παραλιακής οδού με διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, κατασκευή διαβάσεων για ΑμΕΑ, κατασκευή παρτεριών, δενδροφυτεύσεις, τοποθέτηση φανοστατών κ.ά.

          ii. Κατασκευή κρασπέδων-πεζοδρομίων στην είσοδο του οικισμού κ.ά.

     β. Στην Κοινότητα Μεθώνης.

          i. Κατασκευή νέου πεζοδρομίου από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας έως την είσοδο του οικισμού στην αερογέφυρα με τοποθέτηση παραδοσιακών φανοστατών και κατασκευή διαβάσεων για ΑμΕΑ.

          ii. Κατασκευή ξύλινου σταθμού αναψυχής (κιόσκι) με καθιστικά περιμετρικά, φωτιστικά κ.ά. έξω από το “Βήμα του Αποστόλου Παύλου”.

     γ. Στην Κοινότητα Αγαθουπόλεως

          i. Πλακόστρωση του χώρου της Πλατείας Ηρώων, περιμετρικά της εκκλησίας στην Πλατεία Ηρώων, πλησίον του κτηρίου της Κοινότητος κ.ά.

          ii. Τοποθέτηση καθιστικών στην Πλατεία Ηρώων, ελαιοχρωματισμός στο υπάρχον εκκλησάκι κ.ά.

     δ. Στην Κοινότητα Πύδνας (περιοχή Αλυκών)

          i. Τοποθέτηση παραδοσιακών φανοστατών περιμετρικά του πάρκου Αλυκών κ.ά.

          ii. Κατασκευή ξύλινου σταθμού αναψυχής (κιόσκι) με καθιστικά περιμετρικά (για ανάπαυση των περιπατητών) και πλακοστρωμένου διαδρόμου προς το κιόσκι.

     Μέσω του προαναφερθέντος Προγράμματος CLLD/LEADER ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, χωρίς να διαθέσει πιστώσεις από ιδίους πόρους, θα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την εικόνα αλλά κυρίως τη λειτουργικότητα των παραλιακών οικισμών του, προς όφελος των κατοίκων και την τουριστική αναβάθμιση των οικισμών.