ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Σε άμεση και αγαστή συνεργασία με την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την επιτάχυνση των σωστικών ενεργειών σε περιοχές της Πιερίας που έχουν πληγεί από τις θεομηνίες»

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας βρίσκεται εδώ και πολλά έτη, σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε. – πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.), μέσω του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΕΑΓΜΕ, με το τελευταίο να παρέχει κάθε φορά που έχει ζητηθεί η συνδρομή του, άμεση και επιστημονικά τεκμηριωμένη έκθεση αυτοψίας μετά από τεχνικογεωλογική εξέταση κατολισθητικών φαινομένων που έχουν προκληθεί από τα έκτακτα, έντονα ή/και παρατεταμένα φυσικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, σήμερα, επιστημονικό κλιμάκιο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. που το αποτελούσαν οι ερευνητές της ΕΑΓΜΕ Dr. Νικόλαος Νικολάου και ο Dr. Δημήτριος Γαλανάκης, επισκέφθηκαν την Πιερία, όπου η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στην ΠΚΜ, Dr. Χαράλαμπος Στεργιάδης και ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας, Παναγιώτης Μαυρίδης, συνοδευόμενοι από στελέχη των αρμοδίων οργανικών μονάδων της ΠΕ Πιερίας, υπέδειξαν τις θέσεις και έδωσαν όλες τις απαιτούμενες διευκρινήσεις για τα συγκεκριμένα καταστροφικά γεωλογικά φαινόμενα (εδαφική υποχώρηση – καθιζήσεις) που έχουν καταγραφεί (καταστροφές και ζημιές σε κατοικίες, τουριστικές, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές μονάδες, γεωργικές καλλιέργειες και σε έργα υποδομών).

Για το λόγο αυτό επισκέφθηκαν θέσεις, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί καταστροφές λόγω θεομηνιών με αποτέλεσμα να καταγραφούν έντονα και επικίνδυνα γεωλογικά φαινόμενα καθώς και θέσεις οι οποίες μπορούν εν δυνάμει να προσδώσουν στο άμεσο μέλλον αντίστοιχες γεωλογικές μεταβολές. Έγινε αυτοψία στην πορεία των εργασιών καθώς και παροχή διευκρινήσεων οι οποίες προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα των εδαφών των περιοχών που υλοποιούνται οι σωστικές ενέργειες.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε μετά το τέλος της αυτοψίας, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, για την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη και συνδρομή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, στην υλοποίηση όλων των σωστικών ενεργειών που υλοποιούνται στην Πιερία, σε όλη τη διάρκεια της  περιφερειακής θητείας και ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές, για την Πιερία, πλημμύρες του 2017 όπως και αυτές που ακολούθησαν τα επόμενα έτη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.), βάση της διαρκούς ισχύος του σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, το οποίο ενεργοποιείται όποτε υφίσταται ανάγκη, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ευχαρίστησε τα στελέχη – ερευνητές της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., Dr. Νικόλαο Νικολάου και ο Dr. Δημήτριο Γαλανάκηγια την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα της Πιερίας καθώς και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ, Dr. Χαράλαμπο Στεργιάδη για τον συντονισμό της συνάντησης / αυτοψίας, και τόνισε «το γεγονός ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί, γειτνιάζουν με περιοχές υδατορεμάτων και λαμβάνοντας υπόψη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο είναι δεδομένο ότι τα καινούργια πλημμυρικά φαινόμενα στις ήδη πλημμυρισμένες περιοχές θα προκαλέσουν ολοσχερή καταστροφή στις περιουσίες και τις υποδομές και άμεσο κίνδυνο για ανθρώπινες απώλειες, με αποτέλεσμα η αντιμετώπισή τους να κρίνεται ως ιδιαιτέρως επείγουσα και επιτακτική».