ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πρόληψη, περιορισμός και καλή διαχείριση πιθανών κρουσμάτων Covid-19 σε επιχειρήσεις»,Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00