Από τη Διεύθυνση του Ο.Π.Π.Α.Π., ανακοινώνεται ότι παρατείνονται έως τις 12 Ιουνίου, οι αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  για τη νέα σχολική περίοδο 2020 – 2021. Οι αιτήσεις θα γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις παρακάτω διευθύνσεις:

Α/ΑΣΤΑΘΜΟΣΔ/ΝΣΗMAILΤΗΛΕΦΩΝΟ
11ος Παιδικός  ΣταθμόςΙάσωνος & Ιερομονάχου1ospaidikosoppap@gmail.com2351029107
22ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νήπια19ης Μαίου2ospaidikosstoppap@gmail.com2351033470
32ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός -Βρέφη19ης Μαίου1osbrefikosoppap@gmail.com2351023772
43ος Παιδικός ΣταθμόςΑγ. Αντωνίου-Σβορώνος3ospaidikosoppap@gmail.com2351023903
54ος Παιδικός ΣταθμόςΚρέσνας 354ospaidikosoppap@gmail.com2351035666
65ος Βρεφονηπιακός  Σταθμός – ΝήπιαΤενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα5ospaidikosoppap@gmail.com2351036044
75ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – ΒρέφηΤενέδου-παρ. Νικ. Πλαστήρα5ospaidikosoppap@gmail.com2351036493
86ος Παιδικός ΣταθμόςΞάνθου 236ospaidikosoppap@gmail.com2351032000
9Παιδικός Σταθμός  ΚορινούΚορινόςkorpaidikosoppap@gmail.com    2351041065
10Παιδικός Σταθμός  ΛόφουΛόφοςlofoupaidikosoppap@gmail.com2351098396

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητούν το έντυπο της  ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: www. katerini.gr. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις που αφορούν την συμπλήρωση της αίτησης μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Τσιαμπέρας