Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης ενημερώνει τους πολίτες της Π.Ε. Πιερίας για τις μέχρι σήμερα (από 01-01-2020) προσλήψεις και προκηρύξεις θέσεων ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

Πριν την πανδημία, προσλήφθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ένας (1) Επιμελητής Β΄ Αναισθησιολογίας και ένας (1) Επιμελητής Β΄ Ψυχιατρικής.

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωναϊού, διατέθηκε λοιπό επικουρικό προσωπικό που με τις αριθ. πρωτ. Γ4β/ΓΠοικ.17705/12-3-2020 & Γ4β/ΓΠ20013/20-3-2020 Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά τριάντα δύο (32) υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων και έχουν αναλάβει υπηρεσία (Νοσηλευτικό προσωπικό ΤΕ & ΔΕ, ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό και μία ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων) προς ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. Αναλυτικά η κατανομή των εν λόγω θέσεων, έχει ως εξής :

  • δεκατρείς (13) ΤΕ Νοσηλευτικής,
  • έξι (06) ΔΕ Βοηθ. Νοσηλευτικής,
  • μία (01) ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων,
  • επτά (07) ΥΕ ΒΥΠ (Μεταφορέων Ασθενών) &
  • πέντε (05) ΥΕ ΒΥΠ (Βοηθών θαλάμου). 

Με τις αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.20344/24-3-2020, Γ4α/Γ.Π.17329/12-3-2020 Αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, ΜΕΘ, Γενικής Ιατρικής κ.α.) προς ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.

Σε διαδικασία πρόσληψης μετά από τις κρίσεις από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων ιατρών βρίσκονται αυτή τη στιγμή, ένας (1)Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας, ένας (1) Επιμελητής Β΄ Αναισθησιολογίας, ένας (1) Επιμελητής Β΄ Γαστρεντερολογίας, ένας (1) Επιμελητής Β΄ Νεφρολογίας, ένας (1) Επιμελητής Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας, ένας (1) Επιμελητής Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας, ένας (1) Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, ένας (1) Επιμελητής Α΄ Μαιευτικής -Γυναικολογίας, ένας (1) Επιμελητής Β΄ Παθολογίας (Ψυχιατρικός Τομέας) και ένας (1) Επιμελητής Β΄ Νευρολογίας (Ψυχιατρικός Τομέας). Σε διαδικασία έγκρισης προκήρυξης βρίσκονται δύο θέσεις Ιατρών, ήτοι μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής και (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ορθοπεδικής – Τραυματιολογίας. Συνολικά δώδεκα (12) θέσεις ιατρών.

Για το Λοιπό προσωπικό αναμένονται συνολικά δεκαεπτά (17) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, δηλ. δύο (2) ΤΕ Πληροφορικής, ένας (1) ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, πέντε (5) ΔΕ Βοηθ. Νοσηλευτών, πέντε (5) ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, ένας (1) ΠΕ Πληροφορικής και ένας (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Η προσπάθεια της Διοίκησης σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας  για την αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενωνυπηρεσιών υγείας στους πολίτες του νομού είναι συνεχής.

                                                                                      Ο Διοικητής

                                                                           Γεώργιος Χατζηγεωργίου