Οι προσπάθειες όλων μας την περίοδο αυτή οφείλουν να συμβάλουν στον περιορισμό διασποράς του COVID-19 . 

Πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

Ευθυγραμμιζόμαστε, επομένως, με την απόφαση του Προέδρου της Βουλής για αναστολή υποδοχής κοινού στα πολιτικά μας γραφεία. 

Συνεπώς σας ενημερώνω,αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες, για  την προσωρινή διακοπή των διά ζώσης συναντήσεων στα Πολιτικό  μου Γραφείο μέχρι νεοτέρας. 

Η επικοινωνία μας, ωστόσο, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Τόσο το προσωπικό μου τηλέφωνο όσο και τα τηλέφωνα του Γραφείου και των συνεργατών μου, καθώς και τα mail του Γραφείου θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε επικοινωνία. Επιπλέον, μπορούμε να προγραμματίσουμε την τηλεσυνάντηση μας μέσω των εφαρμογών Skype και Messenger. 

Προτεραιότητα όλων μας αυτή τη στιγμή η Δημόσια υγεία. 

-Τηλέφωνο γραφείου: 2351036561

-Mail γραφείου fbaraliakos.office@gmail.com