Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ / ΕΜΚ (α.α: 15/2020) που ισχύει από τ ις πρώτες πρωινές
ώρες της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 05-08-2020 έως την ΠΕΜΠΤΗ 06-08-2020.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΊΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ