ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1:     Μελέτη σκοπιμότητας έργου «Προθερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Επιμελητηρίου Πιερίας»:

                   α) παρουσίαση από στελέχη της αναδόχου «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.».

                   β) έγκριση καταβολής αμοιβής στην ανάδοχο «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.», συνολικού ποσού 19,840.00 ευρώ.

                   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2:     Σχέδιο Προώθησης της Π.Ε. Πιερίας ως τουριστικού προορισμού για το καλοκαίρι 2020: έγκριση καταβολής της συμμετοχής του Επιμελητηρίου στην ανάδοχο επιχείρηση «Μετάβασις Ι.Κ.Ε.», συνολικού ποσού 5,500.00 ευρώ.

                   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3:     Σεμινάρια έτους 2020 α) Τεχνικού Ασφαλείας Β’ και Γ’ κατηγορίας και β) Ε.Φ.Ε.Τ.: έγκριση Τμημάτων και δέσμευση πίστωσης 5,000.00 ευρώ.

                   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4:     Έγκριση δαπανών, Ιουλίου 2020.

                   • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 5:     11η Εμποροβιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας: ενημέρωση.

                   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6:     Βράβευση επιχειρήσεων 2020: έγκριση συμφωνητικού και δέσμευση πίστωσης.

                   • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 7:  Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ