Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4688/2020

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του Δήμου το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε προχωρά ο Δήμος Κατερίνης.
Ειδικότερα:

1. Όσοι ήδη κατέχουν παραχώρηση κοινοχρήστων χωρών να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση:

• Πάνω στο εγκεκριμένο τοπογραφικό – σκαρίφημα να απεικονίζουν τον επιπλέον αιτούμενο χώρο που είναι σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020. Το διάγραμμα αυτό να φέρει σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού καθώς και δήλωση αυτού ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ανωτέρω νόμος.

• Ο μηχανικός που συντάσσει το διάγραμμα να μεριμνά για τη σωστή οριοθέτηση των χώρων. ( με κίτρινη γραμμή ο ήδη παραχωρηθείς και κόκκινη ο επιπλέων χώρος που παραχωρείται )

• Η αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα μεριμνά για την τήρηση των ανωτέρω.

2. Όσοι δεν κατέχουν παραχώρηση κοινοχρήστων χωρών να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση:

• Τοπογραφικό – σκαρίφημα απεικονίζουν τον αιτούμενο χώρο που είναι σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020. Το διάγραμμα αυτό να φέρει σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού καθώς και δήλωση αυτού ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ανωτέρω νόμος.

• Ο μηχανικός που συντάσσει το διάγραμμα να μεριμνά για τη σωστή οριοθέτηση των χώρων.

•                                                                                                                                                                                                                                                                 Η αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα μεριμνά για την τήρηση των ανωτέρω.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης και πιο συγκεκριμένα στο link που επισυνάπτεται https://katerini.gr/2020/05/27/οδηγίες-προς-τους-ιδιοκτήτες-καταστη/

διατίθενται ηλεκτρονικά η αίτηση του ιδιοκτήτη, η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού.