Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Θεσσαλονίκη, 03/07/2020

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας

ΘΕΜΑ:«Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας όμορων Δήμων (Δήμου Κατερίνης-Δήμου Δίου/Ολύμπου)»

 Κύριοι,  κύριοι Υπουργοί,                                                                                                                                                                Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου της 22ηςΙουνίου 2020, οι Δήμοι Κατερίνης και Δίου-Ολύμπου συνέταξαν και υπέγραψαν καταστατικό Ενεργειακής Κοινότητας.
Η Ενεργειακή Κοινότητα Δήμων Πιερίας συνιστά αστικό συνεταιρισμό αποκλειστικού σκοπού και ως στόχο πρωτεύονταέχει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζεταιμε την καταναλισκόμενη,μειώνοντας δραστικά τα καταβαλλόμενα ποσά από τους Δήμους προς τη ΔΕΗ και συμβάλλοντας,συνεπώς,στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Πόσες αδειοδοτήσεις και μεταξύ ποιων Δήμων έχουν συμπεφωνηθεί, όσον αφορά στην σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων,αντιστοίχως με την ως άνω εκτιθέμενη;
2. Πώς προτρέπουντα καθ ́ύλην συναρμόδια Υπουργεία και με ποια κίνητρα τους όμορους Δήμους να προβαίνουν σε ενέργειες εξοικονόμησης πόρων, παραμερίζοντας τις υπάρχουσες κοστοβόρες ενεργειακές πηγές προς όφελος των ανανεώσιμων και διασώζοντας, έτσι, τα οικονομικά των Δήμων, των οποίων η βελτίωση προκύπτει μόνο από την κλιμάκωσητηςχρήσης των ανανεώσιμωνπηγών ενέργειας;
3. Έχετε μια σχηματοποιημένη εικόνα, περί του μεγέθους εξοικονόμησηςενέργειας σε επίπεδο μεγαβάτ από μέρους των Δήμων λόγω τηςχρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αν ναι, ποια συμπεράσματα εξάγονται για την Εθνική μας Οικονομία;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος