Μετά από τόσα χρόνια στη διοίκηση οι Πολίτες σε Δράση, θα έπρεπε να είχαν –τουλάχιστον- μάθει τα βασικά, περί νομιμότητας των αποφάσεων και ειδικά όταν πρόκειται για σημαντικά θέματα όπως ο προϋπολογισμός του Δήμου.
Εννοείται ότι απορρίφθηκε ως αβάσιμη η προσφυγή τους για τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού, αφού κατά την προσφιλή τους τακτική, ο σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
Τελικά έχασαν, για μια ακόμη φορά και τις εντυπώσεις και την ουσία.