Για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Τ.ΕΘ.Α. και συγκεκριμένα των πρώην στρατοπέδων Γεωργάκη Ολύμπιου και Ταξ/χου Κολομβάκη (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)