Αλλάζει «συνδυασμό» ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης Κώστας Ρέχας. Καπαρώθηκε η θέση του πρώτου επιλαχόντα…