με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr),  την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στις 10 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Εισήγηση για το καθορισμό αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ) για απασχόληση στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και 2021-2022 (σε περίπτωση απασχόλησης ΕΠΑ.Σ.)  
Εισηγήτρια:Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  
Θέμα 2ο:Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής  
  Εισηγητής:Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής  
Θέμα 3ο:Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 2696/1999  
Εισηγητής:Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας  
Θέμα 4ο:Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων– αντιδρόμησης της οδού Κ.Καραμανλή της πόλης των Σερρών (άνοδος από οδό Θεσσαλονίκης έως οδό 29ης Ιουνίου) της Π.Ε. Σερρών  
Εισηγητής:Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών  
Θέμα 5ο:Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας  
Εισηγητής:Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας  
Θέμα 6ο:Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς  
Εισηγήτρια:Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς