Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Κατερίνης ανασυστάθηκε σε σώμα την  15/06/2020 ως εξής:

Πρόεδρος:                                                 Πολυτίμη Σταματοπούλου

Α΄ Αντιπρόεδρος:                                     Μαρίλλη Καργιώτη

Β΄ Αντιπρόεδρος:                                     Σοφία Ελευθεριάδου

Γενική  Γραμματέας:                                 Φανή Τούλη – Σαχινίδου

Γ. Ταμίας:                                                   Χρυσούλα Γεωργιάδου

Έφορος Οικονομικού Τμήματος:            Αθηνά Εξάρχου

Ειδική  Γραμματέας:                                 Αναστασία Ζωγράφου

Έφορος  Εθνικών Παραδόσεων

και Λαογραφικού Αρχείου:                      Αθηνά Εξάρχου

Έφορος Εθνικών – Τοπικών Χορών:      Φανή Γιαννιτσάρα

Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών:              Αναστασία Ζωγράφου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:                  Πολυτίμη Σταματοπούλου

Έφορος Φιλολογικού – Ιστορικού

 Αρχείου:                                                    Δήμητρα Γκόλια

Έφορος Καλλιτεχνικού:                           Αθανασία-Ελένη Σπανού

Έφορος Κοινωνικού Προβληματισμού: Μαρίλλη Καργιώτη

Μέλος του Δ.Σ.:                                          Βασιλεία Κίτσιου-Μπακαλοπούλου

            Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.

Για το Δ. Σ.

   Η Πρόεδρος                                                                           Η Γ. Γραμματέας

 Πολυτίμη Σταματοπούλου                                                  Φανή Τούλη-Σαχινίδου