Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Πιερικής Αναπτυξιακής» παρατείνεται έως την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων ανέργων στα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με πιστοποίηση στις ειδικότητες “Υπεύθυνος επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών” και “Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα”.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της «Πιερικής Αναπτυξιακής» αναφέρει:

Με την από 05/11/2021 2η Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελουμένων στο Υποέργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων ανέργων.

Ειδικότερα:

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσουν Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στο www.pieriki-anaptixiaki.gr) και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: pieriki@otenet.gr (από Δευτέρα 27/09/2021 έως και την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 14:00).

2. Να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση (από Δευτέρα 22/11/2021 έως και την Δευτέρα 29/11/2021 και ώρα 14:00).

Η Αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 23510 27541.