Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:« Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με το έργο της εκσυγχρονίζει τις σχολικές υποδομές, διασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες προαυλισμού και άθλησης των μαθητών και συμβάλει στην αισθητική βελτίωση των χώρων των σχολείων»
 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου, επισκέφθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, συνοδευόμενη από την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου, κ. Παναγιώτα Σινωπίδου, μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμων Π.Ε. Πιερίας» μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού, 83.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), από τις πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.