Με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο του συνεχούς εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, καθιερώνει σημεία επαφής και εξυπηρέτησης των πολιτών, σε όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας.

     Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν:

     – Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), μέσω της οποίας το αρμόδιο αστυνομικό προσωπικό εξετάζει άμεσα τα αιτήματα των πολιτών και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία, κοινοποιώντας στον αποστολέα τα αποτέλεσμα των ενεργειών.

     – Τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως  τις 18:00, για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε με παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες είτε με παροχή γενικών πληροφοριών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

     Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, με αυτήν την πρωτοβουλία γίνεται δυνατή η απομακρυσμένη, ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους και διευκολύνεται περαιτέρω η επικοινωνία, εξέταση και διεκπεραίωση αιτημάτων και θεμάτων που τους απασχολούν. Παράλληλα, διευκολύνεται η επικοινωνία ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

     Ακόμη, σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ (astynomia.gr) μπορούν οι πολίτες να δουν τους επικοινωνιακούς συνδέσμους της κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας σε όλη τη χώρα.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ