Οι αιτήσεις των εκθετών για την εμποροπανήγυρη θα ξεκινήσουν περι τα μέσα Ιουνίου με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ορίσει το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου. Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνική δικτύωσης του Δήμου άμεσα.

οι αιτήσεις δεν θα κατατίθενται με αυτοπρόσωπη παρουσία εξαιτίας των έκτακτων καταστάσεων λόγω του covid-19 αλλά θα γίνονται δεκτές είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένας ειδικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)- ξεχωριστό απο το κεντρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του δήμου- ο οποίος θα δέχεται αποκλειστικά τις αιτήσεις των εκθετών της εμποροπανήγυρης.

οι ημερομηνίες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης θα είναι 11-20 Σεπτεμβρίου.

Ο τρόπος λειτουργίας της εμποροπανήγυρης θα είναι απόλυτως συμμορφωμένος με τις διατάξεις του νόμου 4497/13-11-17 τεύχος Α΄άρθρ. 38 που αφορά τις αγορές (υπαίθριο εμπόριο) και τις τροποποιήσεις αυτού εξαιτίας των έκτακτων καταστάσεων λόγω COVID-19. Επίσης, η πρόθεση του δήμου είναι να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις τιμές των ενοικίων των οικοπέδων, οι οποίες θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.