Η Βουλευτής επισήμανε στην τοποθέτησή της για ακόμα μία φορά την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Υποθηκοφυλακείου της Κατερίνης. Ένα ζήτημα για το οποίο είχαν ήδη συζητήσει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

      Περαιτέρω, με αφορμή την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης που προβλέπει το νομοσχέδιο, διατύπωσε την ευχή να ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές ενισχύσεις στο εν γένει έμψυχο δυναμικό του χώρου της Δικαιοσύνης.

      Η κυρία Μάνη τόνισε επίσης ότι, παρ’ όλες τις πρωτόγνωρα δυσμενείς συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία, η Κυβέρνηση έμεινε προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό της σχέδιο στον τομέα της δικαιοσύνης, με παρεμβάσεις που επιτυγχάνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, που έμενε ανολοκλήρωτη επί σειρά ετών και στην οποία σημειώνονται καθημερινά άλματα.

      Τις ανωτέρω επισημάνσεις έκανε η Βουλευτής επί του σχεδίου νόμου με το οποίο ρυθμίζεται η εφαρμογή στην εθνική έννομη τάξη του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενός νέου σημαντικού δικαστικού θεσμού για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

       Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι εντός των επομένων ημερών το Υπουργείο θα προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση που θα καθορίζει το καθεστώς επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, με γνώμονα πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας και των λειτουργών της Δικαιοσύνης.

      Ακολουθεί το βίντεο με την τοποθέτησή της: