Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του θεσμού των ιατρών εργασίας, επισημαίνει η βουλεύτρια Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, σε ερώτησή της προς τον υπουργό Εργασίας. Στην ερώτηση που συνυπογράφουν και η βουλεύτρια Τομεάρχης Εργασίας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου μαζί με 22 ακόμη βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, καταδεικνύεται η άνιση μεταχείριση και ο υποβιβασμός του ρόλου του ιατρού εργασίας, ως αποτέλεσμα των χειρισμών της Κυβέρνησης.

Οριζόντια και άδικη διάταξη από την Κυβέρνηση

Όπως υπογραμμίζουν οι βουλευτές, με σχετικό άρθρο που περιλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε το 2020 και ισχύει σήμερα, η Κυβέρνηση με μια οριζόντια διάταξη, μηδένισε όλη την προσπάθεια που είχε καταβληθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των ιατρών εργασίας. Χωρίς κάποια διαβούλευση ή εμβάθυνση, εξισώνονται πλέον διαφορετικές ειδικότητες, επιτρέποντας την οριζόντια και κατά παράβαση της ιατρικής δεοντολογίας και νομοθεσίας παράλληλη κι επικαλυπτόμενη άσκηση δύο ειδικοτήτων. Έτσι μερίδα ιατρών που έχουν ειδικότητες διαφορετικές του ιατρού εργασίας μπορούν πλέον χωρίς κάποιο περιορισμό να ασκούν και τις δύο ειδικότητες στερώντας την αντίστοιχη απασχόληση από τους εξειδικευμένους συναδέλφους τους.

Ιατρικές γνώσεις και προσέγγιση με μοναδικό τρόπο

Οι ιατροί εργασίας, κατά την ειδίκευσή τους, προσεγγίζουν τομείς από πολλούς κλάδους της ιατρικής επιστήμης και εμβαθύνουν συστηματικά και σφαιρικά στα ζητήματα υγείας που συνδέονται και προκύπτουν από τις βιοποριστικές εργασίες των ανθρώπων. Κυρίως δε με αυτές από τις οποίες διακινδυνεύει και επιβαρύνεται σοβαρά η υγεία, η ζωή και η καθημερινότητα του εργαζομένου βραχυπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα και ελλοχεύουν την νόσησή του. Στην ελληνική έννομη τάξη προβλέφθηκε και επιτράπηκε η δυνατότητα να ασκούν νομίμως καθήκοντα ιατρού εργασίας, ιατροί άλλων ειδικοτήτων καθώς η ειδικότητα του ιατρού εργασίας εισάχθηκε με πολυετή καθυστέρηση στην χώρα μας, όταν πλέον η ζήτηση ιατρών εργασίας ως θεσμός ήταν ήδη πολύ υψηλή. Συνεπώς η διάταξη αυτή ήταν μια εξαιρετική ρύθμιση, ένα μεταβατικό μέτρο, μέχρις ότου υπάρξουν ιατροί εργασίας σε επάρκεια.

Η Κυβέρνηση ικανοποιεί αιτήματα εργοδοτών και όχι πραγματικές ανάγκες

Στην πιο δύσκολη εποχή του κορωνοϊού, η Κυβέρνηση επέλεξε να παρέμβει νομοθετικά και να αλλάξει προς το χειρότερο το μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για τους γιατρούς εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Σε ένα χώρο όπου τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας ήταν και παραμένουν ζωτικής σημασίας, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο με τις πράξεις τους φαίνεται να τα υποβαθμίζει. Ικανοποιεί έτσι ένα πάγιο αίτημα των εργοδοτών, αλλά και την δική της αντίληψη για το κράτος ως εργοδότη, που είναι η τυπική και όχι ουσιαστική παρουσία και παρέμβαση των ιατρών εργασίας στους χώρους εργασίας.

Ενημέρωση για τα μέτρα και τις πολιτικές

Οι βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό Εργασίας άμεση ενημέρωση για τις «νέες απλουστευτικές και έωλες ρυθμίσεις» και ερωτούν κατά πόσο αυτές αποτελούν συνειδητή πολιτική επιλογή στο θέμα της ανεπάρκειας των ιατρών εργασίας ή εάν έχουν προσωρινό χαρακτήρα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλει ο κορωνοϊός COVID-19.

 Επιπλέον ρωτούν:                                                   

Με ποιους αποτελεσματικούς τρόπους και μέσα ελέγχει το Υπουργείο τους ιατρούς εργασίας, αμφότερους αυτούς που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας και τους ιατρούς που δεν την κατέχουν αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου να ασκούν νομίμως καθήκοντα ιατρού εργασίας:

Ως προς την πραγματική παροχή υπηρεσιών τους στον τόπο και χρόνο που δηλώνεται ότι εκτέλεσαν την εργασία τους

Ως προς το αν το σύνολο των δηλωμένων ωρών εργασίας τους δικαιολογείται (χωρά) στο ημερήσιο και ημερολόγιο πρόγραμμα.

Ακόμη, αν υφίσταται ή σχεδιάζεται κάποιο πληροφορικό σύστημα για τους παραπάνω ελέγχους και διασταυρώσεις των ωραρίων και παρουσιών των ιατρών εργασίας και ιατρών ετέρων ειδικοτήτων νομίμως ασκούντων τα καθήκοντα των ιατρών εργασίας και τέλος

Πώς και πότε σκοπεύει η Κυβέρνησή να στελεχώσει με ιατρούς εργασίας το Δημόσιο τομέα.